Strona ks. Macieja Jastrzębskiego

Szczęśliwe okno. ON JEST OKNEM.

14. stycznia 2011 . przez xmj

Wreszcie coś dobrego przekazały media! Ostatnie tygodnie, miesiące były trudne dla nas…Prorok Jan Paweł II powstał i przemówił: „Nie bójcie się!” Tego wielkiego kraju na wschodzie, nieudolnego rządu RP, śmierci bohaterów, szyderców i błaznów, bandytów i inaczej myślących, kochających, light-owych katolików, nijakich i wrednych…

On lubił przemawiać przez okno. Słuchałem Go w Płocku w roku 1991, gdy razem z Mamą i młodzieżą wysłuchaliśmy jego słów, wypowiedzianych pod oknem rezydencji Biskupa Płockiego: „Chciałem wam jeszcze raz powiedzieć to, co powiedziałem z tamtej strony, że papież jeszcze jakoś żyje i będzie żył, dopóki Pan Bóg go będzie trzymał. A potem umrze, to znaczy narodzi się do życia wiecznego. A mam nadzieję w miłosierdziu Bożym i waszej modlitwie. Zaczęliśmy po tamtej stronie Apel Jasnogórski, ponieważ ten Apel, który został zainaugurowany w okresie milenium, tysiąclecia chrztu, dzisiaj jest nadal w swojej treści aktualny. Może nawet na nowo aktualny. Dlatego niech cały Płock śpiewa, zwrócony myślą i sercem do Królowej Polski, Pani Jasnogórskiej. Niech śpiewa wraz ze mną.”

Niech cały Płock śpiewa… wraz z NIM! ON jest Oknem, wielkim Darem, Prorokiem, Świętym. Bez okna trudno żyć! Dzięki Ci Boże, za dar okna Jana Pawła II, ku wieczności.

Pomódl się do Boga przez okno Jana Pawła II.  Co zawdzięczasz Jego Osobie? Bo Jego beatyfikacja, w 20 rocznicę pobytu w Płocku, jest nam dana i zadana!